Cillit Bang Power Cleaner vízkő és kosz tisztítószer 750 ml

Cikkszám: 248898001
1 340 Ft
A végső tisztítási megoldás - látható eredmények akár másodpercek alatt - eltávolítja a rozsdát - eltávolítja a vízkövet - eltávolítja a koszt - eltávolítja a szappanlerakódást. Ideális számos felülethez - mosogatók - fürdőkádak - vécék - zuhanyozók - csempézett falak - kerámia padlók - akril - üveg - rozsdamentes acél csapok - csepegtetőtálcák.
Termékek előírások
Összetétel 5%-nál kevesebb nem-ionos felületaktív anyagok, Illatanyagok, Citronellol-t tartalmaz
Biztonsági figyelmeztetés Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Figyelem! Ne használja más tisztítószerekkel együtt. Figyelmeztetések: Szulfamidsavat és hangyasavat tartalmaz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Az eredeti edényben tartandó. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Elzárva tárolandó. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személy friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Figyelem! Ne használja a terméket más vegyszerekkel együtt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, területi, országos, nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Gyártó vevőszolgálata Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest Bocskai út 134-146. Tel.: +36-1-250-8399 Fax: +36-1-250-8398 consumers_hu@rb.com www.rbeuroinfo.com
Tárolás Minőségét megőrzi: gyártástól számított 2 évig.
Gyártó webcíme http://www.rbeuroinfo.com